e-mail: info@valide.si, tel.01 283 20 30, fax 01 283 20 31

Dejavnost

Analiza obstoječih konstrukcij

Poleg novogradenj smo uspešno izdelali tudi veliko število tehnične dokumentacije vezane na analizo nosilnih konstrukcij obstoječih objektov.

Tako smo se ukvarjali:
  • z analizo potresne odpornosti, predvsem starejših in spomeniško zaščitenih objektov, ... (reference)
  • z analizo nosilnosti različnih vrst objektov z namenom ohranitve ali povečanja nosilnosti in s tem povezanimi ojačitvami in ... (reference)
  • s študijami stabilnosti premostitvenih objektov za potrebe različnih izrednih prevozov ... (reference)

Pri statičnih izračunih in analizah nosilnosti različnih konstrukcij uporabljamo sodobno programsko opremo za statično in dinamično analizo gradbenih konstrukcij, grafično obdelavo rezultatov in izdelavo izvedbenih načrtov. Pri delu uporabljamo univerzalno programsko opremo (Tower 6, ArmCad, Etabs, Safe, Acad) kot tudi specializirane programe za različne vrste in tipe konstrukcij oziroma materialov (PCM, PCE, AdSec, Cop, Column Base, WoodExpress, BetonExpress, SAV, SLC, ACM).