e-mail: info@valide.si, tel.01 283 20 30, fax 01 283 20 31

Dejavnost

Novogradnje

Izdelava načrtov gradbenih konstrukcij je najpomembnejša dejavnost podjetja.

V okviru te dejavnosti smo v podjetju uspešno izdelali projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in za izvedbo (PZI) za veliko število objektov najrazličnejših velikosti, namembnosti in materialov uporabljenih za nosilno konstrukcijo. Te objekte, gre predvsem za novogradnje lahko razdelimo glede na namembnost na:
  • večstanovanjske, stanovanjsko poslovne objekte, ... (reference)
  • poslovne objekte, ... (reference)
  • individualne stanovanjske objekte, ... (reference)
  • druge objekte (vrtci, nadhodi, mostovi, nadstrešnice, sekundarne strešne konstrukcije, športne dvorane,...) in ... (reference)

glede na uporabljen material nosilne konstrukcije na:
  • armiranobetonske konstrukcije,
  • jeklene konstrukcije in
  • lesene konstrukcije.