e-mail: info@valide.si, tel.01 283 20 30, fax 01 283 20 31

Reference

Analiza potresne odpornosti

Analiza nosilnosti, ojačitve konstrukcij

Izredni prevozi

  • statična analiza cca 90 premostitvenih objektov različnih razpetin in statičnih sistemov (relacija Koper – Krško) za potrebe izrednega prevoza uparjalnikov za NEK, 640 t
  • statična presoja nosilnosti premostitvenih objektov za potrebe izrednih prevozov (turbine NEK-180 t, EEC-340 t)
  • študija stabilnosti premostitvenih obejktov na trasah različnih izrednih prevozov, Luka KP – NEK, Šentilj – Gruškovje, Črnuče – Šentilj,
  • statična presoja ab konstrukcije objekta TEŠ za potrebe zamenjave statorja in rotorja, 240 t
  • analiza nosilnosti obale za pretovor IP
  • statična presoja ab konstrukcije mostu čez Pako za predvidene izredne prevoze mase 245 t
  • študija nosilnosti za potrebe pretovora transformatorjev za RTP Divača
  • študija nosilnosti za potrebe pretovora statorja v Luki Koper