e-mail: info@valide.si, tel.01 283 20 30, fax 01 283 20 31

Dejavnost

Pregledi premostitvenih objektov

Pregledi objektov se izvajajo po predpisani in uveljavljeni metodologiji.

Namen periodičnih pregledov premostitvenih objektov je zagotoviti varnost prometa preko objektov iz vidika konstrukcije (nosilnost, poškodbe in vpliv le teh na varnost), zagotoviti redno vzdrževanje objektov, doseči pravočasno poseganje v konstrukcijo (sanacije in popravila) ter preprečiti večje poškodbe ali celo rušenje objekta. Z dejavnostjo rednih pregledov premostitvenih objektov se v podjetju ukvarjamo od leta 1996 in jih opravljamo na cestnem omrežju DRSC, DARS in MOL. ... (reference)

Redno pregledovanje premostitvenih objektov na cestnem omrežju se izvaja predvsem zaradi evidentiranja vseh poškodb na objektih, njihovi klasifikaciji iin rangiranju objektov glede na obseg in velikost poškodb. Tako se zagotavlja varnost prometa preko objektov