e-mail: info@valide.si, tel.01 283 20 30, fax 01 283 20 31

Dejavnost

Izdelava energetskih izkaznic (EI)

Izdelava energetskih izkaznic (EI)

Energetska izkaznica (EI) je javni dokument, ki izkazuje energetsko učinkovitost stavbe in je potreben pri novogradnjah v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja. V bližnji prihodnosti bo energetska izkaznica zakonsko predpisana listina, ki bo obvezna pri spremembah lastništva nepremičnin, pri najemih za obdobje daljše od 1 leta, izdelati jo bo potrebno za obstoječe večstanovanjske objekte ali pa zgolj zaradi tega, ker bi lastnik rad poznal energetsko učinkovitost svoje nepremičnine. V podjetju Valide d.o.o. je redno zaposlen tudi neodvisni strokovnjak z licenco izdelovalca energetskih izkaznic, ki Vam ob izdelavi EI lahko predlaga tudi stroškovno upravičene ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe.