e-mail: info@valide.si, tel.01 283 20 30, fax 01 283 20 31

Reference

Nadzor gradnje

  • večstanovanjski objekt »Vila blok« v Črnučah
  • objekti rimokatoliške cerkve v Podutiku
  • adaptacija stanovanjsko poslovnega objekta v Ljubljani (Gasilska ulica)
  • večje število individualnih stanovanjskih stanovanjskih objektov na območju Ljubljane in Primorske
  • izvedbe ojačitev premostitvenih objektov za potrebe izrednega prevoza uparjalnikov za NEK in turbin za PE Brestanica
  • izvedba premostitvenih objektov na AC Blagovica – Šentjakob
  • izvedba sanacij premostitvenih objektov na AC omrežju (npr. viadukt Slatina, viadukt Unec, viadukt Derviše)
  • izvedba protihrupnih ograj na AC omrežju 
  • gradnja skladišča z aneksom transportno podjetje Brus