e-mail: info@valide.si, tel.01 283 20 30, fax 01 283 20 31

O podjetju

Valide d.o.o.

Podjetje Valide d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1993. V začetku je bila glavna dejavnost podjetja izdelava ocen vrednosti podjetij, nepremičnin, strojev in opreme. V letu 1995, ko se je prvič povečalo število zaposlenih smo se v podjetju intenzivno začeli ukvarjati s projektiranjem gradbenih konstrukcij in izvedbo nadzorov. V okviru tega izdelujemo statične izračune, presoje in ocene nosilnosti najrazličnejših konstrukcij, ocene potresne odpornosti stavb in druge storitve povezane s projektiranjem gradbenih konstrukcij. Poleg projektiranja se zelo uspešno ukvarjamo tudi s študijami stabilnosti premostitvenih objektov za največje izredne prevoze v državi - uparjalnika za NEK (648 t), plinske turbine za PE Brestanica (179 t), različni transformatorji, oprema MSR (340 t), oprema OSG (385 t), zamenjava statorja in rotorja v turbinski zgradbi TEŠ 5 (240 t), izredni prevozi glave statorja (151 t) in rotorja (242 t) za NEK,... in s sistematičnim pregledovanjem premostitvenih objektov na cestnem omrežju v RS.

Kontakt

Valide d.o.o.
Kladezna ulica 20
1000 Ljubljana

Tel.: (01) 283 20 30
Fax: (01) 283 20 31
E-pošta: info@valide.si